Santiago (Provincia) no Antiguo Réximen

A antigua provincia de Santiago formaba parte, coas outras seis provincias, do Antiguo Reino de Galicia. Coa división provincial de 1833 as sete provincias pasaron a ser catro, integrándose a parte Norte do río Ulla da provincia de Santiago na nova provincia de La Coruña, e a parte Sur na de Pontevedra.

Santiago_contorno

No Antiguo Réximen, o clero e a nobleza acaparaban nada menos que o 98% de todo o territorio da antigua provincia de Santiago. Pero o réximen señorial de Santiago é indubitablemente o que corresponde ó Clero Secular. Efectivamente, o Arzobispo de Santiago era señor directo do 56% de todo o territorio, o que lle supoñía cerca de 392.000 Hectáreas, ou o que é o mismo cerca de 4.000 Kilómetros cuadrados.

SANTIAGO_NUEVO_ESTAM

Dos estamentos restantes solo habería que señalar o Clero Secular e a Fidalguía (5% e 3%, respectivamente), xa que as terras de Realengo, Órdenes Militeras e as dos propios veciños teñen sólo unha presencia testimonial (ver cuadro).

DOMINIO FELIGRESÍAS HECTÁREAS %
CLERO SECULAR 496 391.753 56,29
NOBLEZA TITULADA 318 232.834 33,45
CLERO REGULAR 43 35.505 5,10
HIDALGUIA 30 22.891 3,29
REALENGO 12 9.979 1,43
SUS VECINOS 2 2.536 0,36
ORDENES MILITARES 1 505 0,07
TOTALES 902 696.003 100,00
Foto:

O Clero regular, con 43 freguesías e 35.000 Has. de superficie territorial situábase mui por debaixo do clero secular e  tiña como principales detentadores do dominio señorial ó mosteiro de San Martín e o mosteiro de San Payo.O Clero Secular acaparaba o 56% do territorio da antigua provincia de Santiago, sendo o Arzobispo o señor xurisdiccional maioritario con cerca de 500 freguesías dependentes, seguido a moita distancia do Cabildo (xurisdicción de Codeseda, na Estrada e Cira, Boqueixón, esta compartida co Conde de Altamira) e o Deán de Santiago (señor da Pobla do Deán, na actual Pobra do Caramiñal).  O Arcediano de Trastamara e o Obispo de Mondoñedo solo tiñan uns dominios testimoniales.

A Nobleza titulada, co 33% do territorio, tiña o maior protagonista no Conde de Altamira, que exercía a sua xurisdicción sobre 186 freguesías, con una extensión de 145.000 Hectáreas, repartidas por todo o norte da provincia, comprendendo as xurisdicciós de Corcubión, A Barcala, Vimianzo, Mesís, Folgoso e Altamira, etc. Seguíanlle, con unnhos dominios en torno ás 10.000 Has. o Duque de Sotomayor (Cotovad), Marqués de Alcañizas(Dubra) e Conde de Monterrey(Abeancos e Cambados).

Enlaces ás xurisdiccións da antigua provincia de Santiago:

A Barcala

Arzua

Barbanza

Bergantiños

Soneira

Caldas

Terra de Melide

Fisterra

Muros

Noia

Xallas

O Morrazo

O Salnes

O Sar

Ordes

Pontevedra

Terra de Santiago

Tabeirós-Terra de Montes

 

 

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: