Odoario

O Testamento Maior de Odoario

O orixinal do Testamento Maior de Odoario databa do século VIII, pero hoxendía o único documento que se conserva  dil é unha copia do século XIII existente no libro chamado Tumbo Vello de Lugo, que  se custodia no Archivo Histórico Nacional de Madrid (ver imaxes máis abaixo). No seo testamento, Odoario fai doación «post obitum meum» á iglesia de Lugo de canto adquirira cando chegou a Lugo fuxindo do furor dos ismaelitas sendo obispo de Africa. A relación de estas propiedades é muy longa e exténdese por toda Galicia. O canónigo de Lugo, Don Antonio García Conde, identificóu os lugares onde se encontraban estas propiedades e nos consideramos de interés representalos nun mapa (ver Mapa 3) para o coñecemento e difusión da nosa historia. 

Fose ou non o Testamento de Odoario un documento falso como opinan algúns, a importancia do bispo Odoario trascende o que pode ser un feito de historia local, xa que como opina o historiador Luis Vázquez de Parga, a súa persoalidade está ligada con problemas de orden social,  económico ou xurídico dun período (o século VIII) do que conocemos mui pouco e que abarca a toda a historia de España.Odoario preséntasenos como un obispo que despois da invasión musumana abandona o seu país (África) rodeado por os seus familares e esclavos, como se fora un patriarca do antigo testamento, atravesa o deserto do Douro e diríxese a Lugo, onde se instala dentro das súas murallas.

Desde alí dirixe o repoblamento de toda a sua diócesis, que naquiles tempos estaba despoblada.  Sánchez-Albornoz refírese Castela e León (entre o Douro e as montañas) como a  “tierra de nadie”, despoblada trala invasión musulmana. A repoblación comenza en Lugo a mediados do século VIII por Odoario mediante PRESURAS e máis tarde ESCALIOS: ”Villas prenominatas quam ex presuria adquisiui et extirpe et familia mea populaui…” ou que a iglesia de Santa Eulalia “es fundata in nostra presura”. Para Sanchez-Albornoz as presuras son terras incultas nunca hasta alí poseídas,e decir, que as labraron e volveron á vida. Os escalios refírese máis ben a roturaciós dos hermos.

Don Antonio García Conde estudiou a fondo os antigos documentos odoarianos ou “dossier odoariano” que había na catedral de Lugo, no que destaca o seu testamento,  e  considerou necesaria a localización das iglesias e vilas que alí figuran. Nesta misma idea, reproducimos os grupos de lugares, iglesias e vilas e elaboramos unhos mapas nos que tamén inclímos outros datos máis modernos coma as diócesis e arciprestazgos para unha millor localización espacial. No listado que tamén foi elaborado por nós, incluímos  os grupos de lugares numerados tal como o fixerra García Conde, e engádese a maiores a freguesía e os concellos, tamén modernos.

O Testamento Maior de Odoario.- Mapas:


Propóñelles a forma de realizar a busca:
1.- Identificar no mapa núm 3 o número romano da zona que queremos consultar.
2.- Buscar no listado de mais abaixo a información que contén iste mismo número.

3.- Consultar a información orixinal na trascripción do testamento que se inclue máis abaixo.
Mapa 1:

Mapa 2:

Como se pode apreciar no testamento de Odoario, que aiquí presentamos, naquela época as iglesias estaban ordenadas por grupos, chamados porciós, e antes tenencias, que se  formaban, según dito autor, por un criterio territorial, para facilitar os arrendamentos, administración, etc.de orixen antiquísimo.
Para poder identificar cada parte do territorio, García Conde asignóulles un número romano, que nós seguimos ó pe da letra e trasladamos ós mapas elaborados por nós e que facilitan a localización dos territorios ou das iglesias e vilas que os componen.

Mapa 3:
Máis abaixo temos o texto do Testamento de Odoario coa transcripción en latín. Cada grupo de lugares ten asignado o mismo número romano que coincide co da tabla e co mapa adxuntos. Todo elo co fin de dispoñer de unha millor identificación do grupo de iglesias, lugares ou vilas a que correspondan.


O Testamento Maior de Odoario.- Listado de Lugares:

NÚM. GRUPO LUGAR ARCIPRESTAZGO FREGUESÍA CONCELLO
I luco ciuitatis luco ciuitatis Lugo LUGO LUGO
I luco ciuitatis sancte marie de monte lappio Lugo MUXA (SANTA MARIA) LUGO
I luco ciuitatis uilla de benati Lugo LABIO (SAN PEDRO) LUGO
I suburbium uilla parata Aguiar PARADA (SAN XOAN) OUTEIRO DE REI
II ualle ferraria uilla lamela Gomelle GOMELLE (SANTIAGO) GUNTIN
II ualle ferraria uilla lamela Gomelle LAMELA (SANTA MARIÑA) GUNTIN
III lemabus uilla coruasia Sardineira y Sabiñao ROSENDE (SANTA MARIÑA) O SAVINAO
III lemabus uilla plana Abadía de Samos VILARXOAN (SAN LOURENZO) O INCIO
III lemabus uilla selellas Sardineira y Sabiñao SEGAN (SANTA MARIA) O SAVINAO
IV ripa sile santa maria de amandi Amande AMANDI (SANTA MARIA) SOBER
V licino sancta cecilia Sardineira y Sabiñao FREAN (SANTA CECILIA) O SAVINAO
V licino sancte eolalie Sardineira y Sabiñao LICIN (SANTALLA) O SAVINAO
V licino sancti stephani uallis athane Sardineira y Sabiñao ATAN (SANTO ESTEVO) PANTON
VI licino sancte marie de quinte Castro Bermun VILAQUINTE (SANTA MARIA) CARBALLEDO
VI sancta eolalie de riua caue sancta eolalie de riua caue Santalla de Rey SANTALLA DE REI (SANTALLA PUEBLA DEL BROLLON
VII ripa sarrie sancto felici de raimundi Sarria SAN FIZ DE REIMONDEZ (SAN SARRIA
VII ripa sarrie sancto petro de septem uentos Sarria SETEVENTOS (SAN PEDRO) SARRIA
VII ripa sarrie uilla atraisi Paramo ADAI (SANTA MARIÑA) O PARAMO
VII ripa sarrie uilla mediana Sarria PIÑEIRA (SAN MIGUEL) SARRIA
VIIb nasue sancte marie de castello Taboada CASTELO (SANTA MARIA) TABOADA
VIIb nasue sancte marie de moreta Taboada MOREDA (SANTA MARIÑA) TABOADA
VIIb nasue sancti iuliani de campos Taboada CAMPO (SAN XIAN) TABOADA
VIIc Paramo sancte marie de uallanti Paradela A PINZA (SAN SALVADOR) SARRIA
VIII ualle buualis gargantonnes SAN CIBRAO DAS VIÑAS (SAN SAN CIBRAO DAS VINAS
VIII ualle buualis nugaria NOGUEIRA DE RAMUIN (SAN M NOGUEIRA DE RAMUIN
VIII ualle buualis sancte leocadie O SOUTO (SAN CRISTOVO) A PEROXA
VIII ualle buualis sancti eusebii SANTO EUSEBIO DA PEROXA ( COLES
VIII ualle buualis uilla rubini VILARRUBIN (SAN MARTIÑO) A PEROXA
IX nasue ancti mameti de tomati Taboada A TORRE (SAN MAMEDE) TABOADA
IX nasue sancta maria de gilani Taboada XIAN (SANTA MARIA) TABOADA
IX nasue sancto ioanne de luoreiro Castro Bermun BUCIÑOS (SAN MIGUEL) CARBALLEDO
IX nasue sancto petro de lincora Chantada LINCORA (SAN PEDRO) CHANTADA
IX nasue uilla framilani Castro Bermun CARBALLEDO (SANTA MARIA) CARBALLEDO
X dorra sancta maria de aruitrion Bentosa y Rebore ALVIDRON (SANTA MARIA) ANTAS DE ULLA
X dorra sancto cristoforo de nouelua Monterroso NOVELUA (SAN CRISTOVO) MONTERROSO
XI uentosa sancto andrea de orria Bentosa y Rebore ORREA (SANTO ANDRE) AGOLADA
XI uentosa sancto mamete Bentosa y Rebore AS TRABANCAS (SAN MAMEDE) AGOLADA
XII deza sancta maria de trasdeza Trasdeza ABADES (SANTA MARIA) SILLEDA
XII deza sancta maria de uermes Deza BERMES (SANTA MARIA) LALIN
XII deza sancto ioanne de botos Deza BOTOS (SAN XOAN) LALIN
XII deza sancto ioanne de palmar Deza PALMOU (SAN XOAN) LALIN
XIII uilla ueremudi montesagro A GRANXA (SAN LOURENZO) BOQUEIXON
XIII uilla ueremudi sancte maria de marrocos MARROZOS (SANTA MARIA) SANTIAGO DE COMPOSTELA
XIII uilla ueremudi sancti iuliani de carualio Gaioso CARBALLO (SAN XIAO) FRIOL
XIII uilla ueremudi scte maria de marrocos( duda) Abeancos MAROXO (SANTA MARIA) ARZUA
XIII uilla ueremudi uallo de meriani MERIN (SAN CRISTOVO) VEDRA
XIV riba minei i nelebron Sancta eolalia de cerceta Farnadeiro CERCEDA (SAN PEDRO) O CORGO
XIV riba minei i nelebron Sancta eolalia de quinte Farnadeiro QUINTE (SANTALLA) O CORGO
XIV riba minei i nelebron sancte comumbe Lugo SANTA COMBA (SAN PEDRO) LUGO
XIV riba minei i nelebron sancti Romani Lugo SANTO ANDRE DE CASTRO (SA LUGO
XIV riba minei i nelebron sancto petro de farnatarios Farnadeiro FARNADEIROS (SAN PEDRO) O CORGO
XV Riba tordena sancta eolalia alta Picato O ALTO (SANTALLA) O CORGO
XVI mera sancta eolalia alta Gaioso BOVEDA (SANTALLA) BEGONTE
XVI mera Sancta Maria alta Lugo SANTA MARIA DE ALTA (SANT LUGO
XVII palliares et riba minei Sancta maria de maucani Pallares MOUGAN (SANTA MARIA MADAN GUNTIN
XVII palliares et riba minei sancta maria de quartapetas Ferreira y Ferre CORTAPEZAS (SANTA MARIA) PORTOMARIN
XVII palliares et riba minei sancti iohannis de campo Pallares SAN XOAN DO CAMPO (SAN XO LUGO
XVII palliares et riba minei sancto mameti Pallares RIBAS DE MIÑO (SAN MAMEDE LUGO
XVII palliares et riba minei sancto petro de recele Ferreira y Ferre RECELLE (SAN PEDRO) PORTOMARIN
XVIII riba uliola sancta maria de fontecuberta Ulloa FONTECUBERTA (SANTA MARIÑ PALAS DE REI
XVIII riba uliola sancti saluatoris Ulloa RIBEIRA (SAN SALVADOR) PALAS DE REI
XIX auiancos sancti aiacobi de uilla onoric Abeancos VILOURIZ (SANTIAGO) TOQUES
XIX auiancos sanctii iacobi de boenti Abeancos BOENTE (SANTIAGO) ARZUA
XIX auiancos sancto iohanne de besantonia VISANTOÑA (SAN MARTIÑO) MESIA
XIX auiancos santi pelagii de paratella Abeancos PARADELA (SAN PAIO) TOQUES
XX riba uile sanctorum cosme et damiani Abeancos BEIGONDO (SAN COSME) SANTISO
XXI nallare sancti petri Gaioso NARLA (SAN PEDRO) FRIOL
XXII gaudiosi sancti felicis Gaioso SAN FIZ DE CERDEIRAS (SAN BEGONTE
XXIII montenigro Sancti iacobi de quirice GOIRIZ (SANTIAGO) VILLALBA
XXIII montenigro sancto petro de syxas SEIXAS (SAN PEDRO) COSPEITO
XXIV aurio sancti uincentii SANTA CRUZ DO VALADOURO ( O VALADOURO
XXV ual de bria sancte maria de saure AS GRAÑAS DO SOR (SAN MAM MANON
XXV ual de bria sancte ololalie de latriti LADRIDO (SANTALLA) ORTIGUEIRA
XXV ual de bria sancti iacobi de mera MERA DE ABAIXO (SANTIAGO) ORTIGUEIRA
XXV ual de bria sancti mameti de nandor LANDOI (SANTIAGO) CARINO
XXV ual de bria sancto martino de insula miran GALDO (SANTA MARIA) VIVEIRO
XXV ual de bria sancto petro MURAS (SAN PEDRO) MURAS
XXVI besancos sancto mamete de larido LARAXE (SAN MAMEDE) CABANAS
XXVII prucios sancto tirso de ambrona AMBROA (SAN TIRSO) IRIXOA
XXVII prucios sancto tirso de ambrona VIÑA (SANTAIA) IRIXOA
XXVIII nemitos sancti saluatoris de illobre ILLOBRE (SANTO ANDRE) VEDRA
XXIX ual de bria sancti iacobi de cerceta AS SOMOZAS (SANTIAGO SERE SOMOZAS


O Testamento Maior de Odoario no Tumbo Vello de Lugo:
Folio 1v:

FONTE: Archivo Histórico Nacional
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti hec est Char-
tula testamenti quem facere et confirmare elegi et post
meum discessum redamare decrevi ego indignus Dei gra-
tia Odoarius Episcopus. Salvator noster  et Dominus  quia
antequam fíeret omnia prescita peremne nobis humanum
genus 5 et casus  ut semper soliciti de novissima essemus
his verbis suos instruir discipulos uigilate agentes  et orates
quia ncscitis diem  nec horan sicut et his verbis inquiens ait
Beati serui illi quos  cum venerit Dominus  inienerit zigi-
Jantes. Salomón etiam sapientissimus Spiritum Saiidum
repletus clamat  dicit, In omnibus operibus tuis memorare
novissima tua  ér in éeternum non £eccabis. Et ideo ego su-
pra taxatus vcrens et timens  ne me incauta vitas fallen-
te inaniter rapíat  decrevi  ut post obitum meum de
paupertacula mea quicquid potui ganare vel applicare at-
que apprendcre  et familia mea populare  prout valu»  et
cxinde pro facinoribus meis  pro remedio anim« meas
Deo  et Patrono meo aliquid presentare.
I Offero sactis Altaris Sancti Salvatoris et Sandse Maride
Virginis  et Genitricis Domini nostri Jesu Christi
quae fundata est in locum praedidum in Luco Civitatis
id est  ípsam prefactam civitatem ab omni integritate conclusa
intus in circuitu murorum  quam ex radice restauravi,
Villas prenominatas  quam ex presuria adquisivi  et ex stirpe
et familia mea populaviid sunt in suburbium ipsius Ci-
vitatis, Villa Parata cum Ecclesia Sandi Joannis cons-
tipata de familia mea per suis terminis ab integroII In Valle Ferraria Villa Lamela  sic similiter cum sua fami-
lia pro suis terminis.III In Lemabus Villa Corvasia pro suis
terminis vel limitibus suis, Media Villa  quos vocitant
Selellas, Integra Villa plana: Villa Nonito per suos tér-
minos  quos vocitant Sanda Eolalia vel alia Sancta Christina
pro suis terminis, Villa Olivetello majore  et alio Oli-
veto.

IV Ripa Sile, Villa quos vocitant Amandi  cum Eccle-
sia ibi fundata Sancta Maria  in omnique gyro fundata
pro suis terminis  et locis antiquis  id est  per terminum
¡nter Sancta Maria  et Lovios, de alia parte per illas pe-
tras de Canton  et de tertia pars ad illa peraria de oldrí-
ti  et inde ad portum de Guntin.
V Item in Ripa Minei territorio vocitato Lizino Monasterium
Sandi Stephani vallis Athanas  quod ex propria familia extipavi
et ex radice fundamentavi  et ex alus Ecclesiis dotavi  quo á rae
et á mea familia sunt fundamentata per presuria ; id est
ipsa supradida Ecclesia de Corvasia  et Ecclesia Sanda;
Eolalias  et Sanda Cecilia et Villa de Ageredi cum Eccle-
sia Sandi Juliani  et ejus familia  et fonte de Agito ab
integro ; quas omnes sunt in ipso territorio Liziniano
et Sabiniano á me possessas per presuria cura Ecclesia
Sandíe Marias de Quinte.

VI Ecclesia S. Eolalias de Riyacave per suos
términos  et per terminum de Palatio  et per termiiiura
S Columbee  et per termino de Castro Sandti  et per ter-
mino de Villa Frnduosi per omnes suos términos

VII Sive in Ripa Sarria Villa Mediana  et Villa de Atraissi, Me-
dias Ecclesias Sancto de Septem ventos cum adjundioni-
bus  et familiar ejus ab integro, Ecclesia Sando Felice

Folio 2r:

FONTE: Archivo Histórico Nacional
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

de Raymnndi cum adjuntionibus ejus stipata de familia mea

VIIb In Paramo Ecclesia Saníta Maria de Valianti cum adjundioni-
bus suis stipata de familia mea

VIIc In Valle     Villa vocitata Campos cum Ecclesia Sandi
Juliani ibidem fundata ab integro cum suis termínis
et omne familiie suas  qux in circuitu ejus sunt habitantes,
Alia Villa de Castello  cum Ecclesia Sandx Mariíe  et
familix ejus: Villa de Moreracum Ecclesia
Sandae Marix ab integro cum suse familias:
Villa Eüterii sic similiter per suis terminis  ac limitibus

VIII In Valle Bubalis Villa Rubini per suis terminis antiquis
$icut est vallata in omni circuitu et Ecclesia Sandi Mar-
tini  qiiae ibidem fundata. Similiter etiam et riva rivulo
Barra de omnique parte ad omnique integritate cum om-
ne familias n’ostrx, et in Sauto majore Ecclesia
vocabulo Sandcta Leocadiíe ab omni integritate
cum nostrcc familie, unde habemus Ecclesiam
S. Eusebii  et inde Saquemeat in Nugaria in Gargant omnes
in Valle Mellenes Ecclesiae vocabulo Sandi Eusebii j
et omnes híereditates per ubi eas potueritis invenire
sicut in nostro jure mansit debitas per suis terminis

IX Item in Nasue Ecclesia S. Maineti de Tomati cum
duas Villas stipatas de familia mea: Sanda Maria de Gihni,
et Sacta Eolalia de Golfar cum familiae ;
Sando Petro de Lincora cum Villas et familias
ab integro ; Sando Joanne de Laurario ab integro ; Vi-
lla Framiliani stipata de familia mea ab integro.

X Et in Dorra Sando Christoforo de Novelva cum suas Villas
et familia ab integro ; Sanda Maria de Arbitron ab inte-
gro

XI Et in Ventosa Sacto Mamete ab integro cum suas
Villas et ejus familix, Sandce Andrex de Orria cum ejus
familias ab integro.

XII In Deza Sando Joanne de Palmar cum familie
sua jermogilde  et sua progeie quas fuit nostro proprío: Ecclesia
Sanda Maria de Vermes quam fundamentavit Alaricüs et
sua progenise quas fuit nostrae familiaj: Eclesia Sancto
Joanne de Votos cum ejus familia ab integro Ecclesia Sanda
María de Trasdeza  quam niincupant Petos cum Villas
et familie ab integro.

XIII Villa Veremudi ab integro cum ejus famillse per terminis ;
id sunt pro Sixto de Uri  et inde per vallo de Meriani  et vadet in
diredlo ad Penellas  et inde sub Vigrarios  et mittit se in aqua
et exit ad illa fonte de Pintii, 8c Ecclesia Sandi Mame-
ú ab integro, Ecclesia Sandse Maria^ de Marrocos  et Vil*
las hic in Montesagro  et familia mea ab integro, Eccle-
sia Sandi Juliani de Carballio rivulo discurrente Salaonia
cum adjundionibus suis  et familiar ejus, Sando Jwliano
de Silaonia stipata de familia mea

XIV In Ripa Minei in Elebron Ecclesia S. Romani: Ecclesia
de S. Petro de Franatarios cum ejus familia ab integro, Sanda Eolalia
de Quinte cum ejus famiiiae. Sandi Stephani cum sua familia  Sanda


Eolalia de Zerzeta cum ejus familise ab íntegro, Sando Juliano
de Monumento ab integro cum ejus familia  et hereditates  sicut est
conclusa per illo valo omnique gyro nullo scurro fixo in Cálleos
ianuam per nullam justitiam secularem. In Riva Flammoso
et Ecclesise Sacte Columbae ab integro cum ejus familise

XV Riva Tordena Ecclesia S. Eolalia Alta ab integro cum ejus familias

XVI In Mera Ecclesia S. Eolalia Alta et S.’ Maria Altaet ejus
familia; ab integro et Ecclesia S. Joannis de Mera quos predivit
germanus meus Ermiarius de Escalido  et contestavit á me
indignum et S. Marise Virginis

XVII In territorio Palliares et Riva Minei Ecclesia vocabulo Sando
Mameticum familia mea Framirus  Adosindo  Gundemaro  Doneilo  D¡-
dacus  et ejus progenice  Ecclesia S. Joannis de Campo
cum adjundionibus  et familix ejus ab integro. Sanda
Maria de Maucani et ejus familia ab integro. Alia Ecclesia
S. Maria de Qiiarta petas ab integro. Ecclesia S. Petro de
Rezelle cum ejus familie  et adjundionibus suis ab integro

XVIII In Riva Uiliola Ecclesii S. Salvatoris et suas Villas
Se ejus familia ab integro; Ecclesia S. Maria de Fonte-
cubierta cum ejus familia ab


Folio 2v:

FONTE: Archivo Histórico Nacional
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

integro

XIX In Aviancos Villa Salamiri stipata de mea familia cum Ecclesia
S. Laurentii ab integro, Alia Villa de Paratella  cum Ecclesia
Sandi Pelagü stipata de familia mea ab integro, Villa de
Boenti cum Ecclesia S. Jacobi  et ejus familiíe ab inte-
gro. Ecclesia Sando Joanne de Besantonia cum adjundio-
nibus ejus  et familix  ab integro


XX In Riva UIííe Villa de Garavaos  Ecclesia San6torum Cosmas
et Damiani ab integro stipata de familia mea

XXI In Nallare Ecclesia Sandi Petri

XXII In Gaudioso Ecclesia Sandi Felicis cum ajundionibus suis  et ejus
familie ab integro

XXIII In MontenigromEcclesia S. Petro de Seyxas  et Villa Onoria  et alia
Villa suso  et alia Villa hic supra Ecclesia S. Petri ab integro stipata de familia mea per suis
terminis, Sandi Jacobi de Qiiiiice cum suas hereditates  et familias ab integro

XXIV In Aurio Ecclesia S. Vicentii per suis terminis et Villas et familix ab integro.
XXV in ual bria Ecclesia S. Petro cum adjundionibus  et familias ejus
ab integro. Sancte Maria de Saure  que fuit de Arismatica cum suo
canale  et suos soutos ab integro stipata de familia mea  S Martino de ínsula
Miranti stipata de familia mea in territorio S. Eolalias de Latritse
et S. Mámete de Nandor, Sandi Jacobi de Mera
stipata familia mea ab integro

XXVI In Besancos S. Mámete de Latido  et S. Georgio de Castrobomir ab integro stipatas de familia mea

XXVII In Prucios Ecclesia S. Thirso de Ambrona
cum adjundionibus ab integro, Ecclesia S. Jacobi de For-
mati  et Ecclesia Sandi Christophori ab integro

XXVIII In Nemitos Ecclesia S. Salvatoris de Illobre per suis términos ab integro

XXIX ítem in Ortigaría ripa Sauríe Ecclesia Sandi Jacobi
de Zerzeta cum suis termifiis  et piscariis, ítem Ecclesia
Sandi Pelagü de Monte- retondo, ítem Ecclesia S. Vincen-
tio de Villa Ferrarii ab integro cum adjundionibus suis

XXX Item in Aviancos Ecclesia Sandi Jacobi de Villa Onorici
cum Villis et familias ab integro

XXXI Item in dexteris Lucense Villa de Benati de mea pressura stipata
de mea familia per suis terminis  ubi edificavimus ipsa mea familia per
mea iussíone Ecclesia S. Stephaní  prasnominatos Bennato  et Sunnílla  et
Gundesindus Presbiter  et Abólo Roderko. In Monte Lappio Ecclesia S. Marise Virginis
stipata de familia mea  in omnique circuitu per suis terminis antiquis

Dono sandis Altaris  et S. Marías  sicut jam superius dixi-
mus. Hasc omnia dida  vel nominara in omne Sandorura
vel Apostolorum  Fratrum ibidem habitantium perpetim
confero habenda  ofFero  et suggero  ut pro me inspirante
ilJis Domino  orent pro me indignum  et peccatorem ut
per orationes eorum remissio sit omnium delidorum meo-
rum  pro animas meas remissione lumina in ipsa altaria illu-
minent.
Hec facientes in presenti sasculo bonum testimo-
nium  et in futuro Regnum seternum ; confirmante hoc
Domino nostro Jesu Christo  et Salvatore nostro  qui no-
bis hoc agere maluit dum vivimus ; et nobis ipse tribuat
quam promisit diligentibus se.

Si quis convellit  tentaverit
dona nostra  quíe hic in dote concessimus  sit condemna-
tus  et perpetuam ultionem percussus in conspeótu Domiui
nostri Jesu Christi  et San6torum ejus  ut de hoc síeculo
sit Dathan  et Abiron  quos continuo fadum  et tarta-
reas poenas cum Juda Christi traditore peremni perferat
cruciatu ; et insuper inferat  et parti ídem Sandse Ecclesias
tantum  et aliud tantum  quantum offerre constaverit  et
sagratissimo Possesso  aut parte Ecclesix persolveret.

Fctus titulus dotis  vel testationis die Idus Maii  Era dcclxxxv.

Ego itaque Adephonsus Rex  cujus in tempore superní
Regís auxilio hac restitutio  seu reintegratio fada dignojci-
tur  hanc nostram Scripturam quam ex pressuria radicitus
acraentastis vobis domino Od bus vestris per cunda ssecula futuris audoritare Regali  et:
Privilegii dignitate vobis consignamus  et condonamus  ut
habeat vestrum Privilegium firmum roborem per cunda
sascula manu propria confirmans.

Odoarius  Dei gratia

Folio 3r:

FONTE: Archivo Histórico Nacional
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

Archiepiscopus divina misericordia amonitus hac scriptura dotis
vel testamenti a rae fada  pro parte Ecclesia Sancte manu mea.

Anuncio publicitario

2 comentarios en “Odoario”

  1. Enhorabuena por ésta interesantísima página.
    No funciona el enlace del mapa 3 y los otros dos no se si se diseñaron para no ampliarse o es otro fallo.
    Me gustaría poder verlos ampliados los tres.
    Un saludo

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: