Santa Eugenia de Asma no Tumbo Vello de Oseira

O Tumbo Vello de Oseira contén todos os privilexios realis e pontificios dos séculos XII e XIII, e todo sos foros e rentas do mosteiro dos séculos XIV e XV.

Na presente páxima faremos un pequeno seguimento de cada un dos asuntos, centrándonos nos que se refiren ó “mordomádego” de Santa Uxía de Asma (1):

  • Privilegios reales y pontificios (folio1v a 16v).
  • Rotello Vello (del 17r al 21v).
  • Tonbo Vello (21v al 33v)
  • Memorial de cartas y foros (33v al 70v).

Os privilexios reais e pontificios

Iste documento é fundamental para conocer a historia da nosa parroquia: No ano 1290 o rei Sancho IV o Bravo otorga ó mosteiro de Oseira o privilexio de poñer merinos nos seus cotos e “cota” a freguesía de Santa Eugenia de Asma según a donou ó dito mosteriro Don Rodrigo Gómez de Deza. Con iste provilexio Oseira adquire todo o poder señorial e administrativo sobre Santa Uxía de Asma.

14436738_Prvil_Coto_SEAsma

“Sepan quantos esta carta vieren. Como nos don Sancho por la gracia de dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Galliza de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen et de Algarbe. Por facer bien y merced al abbat del convento de santa maria de osera e por que ruegem adiós por nos tenemos por bien que ponga merinos en los sus cotos et los sus lugares según ann acostumbrado de los poner: y que usen del merindazgo como anfato ata aquí. Et outrossi por les fazer mas bien et mas merced cotamos les la flegresia de sta ougea de Asma que la ayan por coto y que la usem del según que facia don Rodrigo gomez de deça quando sela dio. Et defendemos firmemente que nenguno non sea osado de les pasar contra estas mercedes que los nos fazemos. En nenguna manera. Et qualquer que lo feziese del y a lo que ouviesse nos tornaríamos por elo. Et desto les mandamos dar esta carta Seelada con nuestro seelo de plomo. Dada en Vallit. xv días de Junio Era de mil. Trtos. Y xxviii. Annos. Don Martino obispo de Astorga et notario mayor en los Reynos de Castilla et de Leon et del Andaluzia la mande fazer por mandado del Rey. Yo Martin perez la fiz escribir. Eps Asturicen. Alfonso perez garcia perez”.

O rotello vello

 

O Rotello Vello contén unha relación de bes do mosteiro a principios do século XIV. Comprende 23 maiordomos das propiedades mais cercanas ó mosteiro, entre eles o de Santa Uxía de Asma.

O referido a Santa Uxía (folio 16v) [1] recolle os bés da maiordomía de “Santa Eugenia”. Comenza co nome do maiordomo, segue cos bés que administra e a renta producida en cada unha das herdades:

14436746.staeugjpgREC

  “Item L. Martini: de XVII casalibus de Sancta Eugenia XXXVII modios centeni et de milio V modios.- Item en Mileyroos de quodam casali modium centeni, et de serodeo VI tallegas.- Item de Ramam de hereditate F. Petri I sextarium centeni.- Item ibídem de vassalis VI tallegas centeni et singullis galinas et singulos panes sigilineos.- Item in Quinteella de hereditate D. Salusche quam tenuit D. Petri trciam partem.- Item de larea de Valinos II quartarios centeni.- Item de hereditate R. Nunii in Villa Guillulfe III tallegas utrisque panis.- Item de hereditate Pellagii III tallegas utrisique panis.- Item de terciam unius casalis in Barrio V quartarios utrusque panis.- Item de quodam maniniis in Derraman I quartarium utriusque panis.- Item ibídem de hereditate M. Petrii I almutem çenteni.- Item ibidem de hereditate D. Iohannis II quartarios utriusque pajis.- Item de hereditate de maniniis en Aspoay I tallegam centeni.- Item de hereditate in Ramam Marine Martin I almutem centeni.- Item de hereditate P.Adies I almutem centeni.- Idem ibidem de Tome II tallegas utriusque panis.- Item ibidem de filio Tome II tallegas centeni.- Item de sancto Micael de filio F. I quartarium centeni.- Item ibídem de hereditate Toma I tallegam çenteni.- Item in Villa Mea de hereditate Pellagii V tallegas centeni utriusque panis.- Item de quarta unius casalis de Milla Mea et in Pidraoos quod tenuit G. Farina in vita sua I tallegam çenteni.- Item en Salusche III tallegas çenteni.- Item ipse de tribus casalibus et de uno foro in Villa Uxe.- Item memorándum de hereditate in Quinteella et in Aldimir quam tenet anbus I. Dominicus I quartarium centeni en hunnu anno.- Item memorándum de hereditate de Cabreyros quam tenet ambus Garsie Fernandi de Valdomar V tallegas utriusque panis el XVIIIº solidos alborum”

O “Tonbo Vello”

O “Tonbo Vello” de Oseira recolle todos os casales do mosteiro e as rentas que produce cada un. A sua fecha non se pode precisar porque non se cita, pero sábese que é posterior ó Rotello Vello. Está organizado por “mordomádegos” e está un maiordomo ó frente de cada un e pode coincidir ou non ca parroquia. Inclímos aiquí o correspondente o “mordomádego” de Santa Ougea (folio 21v) [1]:
morgamadego_staOugea
“Item primeyramente em Sam Migeel hum casar III libras.- Item ena villa de Sancta Ougea som V casares et paga cada hum III libras.- Item hum casar et medeo que tem Lourenço Martines Negro IIII libras.- Item em Aspay II casares et paga cada hum tres libras.- Item em Sitioes o casar que tem Fernam Pelaez III libras.- Item outro casar que tem Martim Dominguez duas libras et VIII soldos.- Item outro casar em Vila Mea d’Outeyro I libra et medea et VI soldos.- Item d’um casar em Milleyroos IX libras.- Item do casar do Barrio XV soldos.- Ena iglesia de Milleyroos, colleyta.- Item en Villa Ouxe XXte IX soldos de Leon que montam nove libras de blancos meos VI libras.- Item dos foreyros huna libra.- Item dos dous casares de Fernade XLVIII soldos cada hum.- Item do casar de Derramam III libras.- Item dous casares de Fonte Boa cada hum II libras VIII soldos.- Item dom Mannyno em Derramam tres soldos.- Item do casar de Lodeyro VI soldos.- Item do casar de Jagunde tres librs. Soma LVII libras et XII soldos” 

O memorial de cartas e foros

No Rotello Vello e no Tonbo Vello reproducíanse copias de documentos anteriores. No Memorial de Cartas e Foros, por contra, aparecen documentos de nova creación que recollen contratos de foro que estaban vixentes naquil momento (na sua primeira parte), pero tamés las renenbranças, que son listas dos lugares que pertenecían o mosteiro (segunda parte). Empeza a escribirse en 1473 e acábase  no no 1493.Os contratos de foro encóntranse resumidos, e constan do nome do foreiro, do lugar onde vive, da duración do foro e as rentas a pagar ó mosteiro.Resumen de contrato de foro de Aspay (Santa Uxía de Asma) (folio 58r):

cartas

Eno mordomadego
De furqo dasma et soutaryz
Item primeyramente aforam a pedro vazquez
de fornas e a sua muller e duas vozes
o lugar daspay por un moyo sal
vo por sua cos a en furqº dasma mydido por conta da tuya. Item mas…..

 

[1] Fonte: Rodríguez Suárez, María del Pilar.- Los Tumbos administrativos del monasterio de Oseira en la Edad Media.- Homenaje a José García Oro.- Universidade de Santiago de Compostela.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: